ภาษา HTML

ภาษา HTML

ความเป็นมา

บทความ HTML ส่วนตัวนี้ ผมได้ทำขึ้นเพื่อใช้ส่วนตัว เวลาต้องการใช้งานนอกสถานที่ หากผู้ใดเข้าชม ทางเจ้าของไซค์และทีมงานขอปฎิเสธความรับผิดชอบทุกประการหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือนำไปใช้โดยไม่เป็นตามที่ผู้ใช้ประสงค์ หรือทำความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงบุคคลที่ 3

เพื่อนบ้าน